ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

คุณปีติกร วงศ์ตั้งตน

คุณปีติกร วงศ์ตั้งตน

คุณปีติกร วงศ์ตั้งตน

ตำแหน่งผู้อำนวยการภาค

" TM Broker มีสินค้าที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ให้รายได้ที่ดีและมีโอกาสในการสร้างทีมงานมากเท่าที่คุณต้องการจากทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนจากกลุ่มธนชาตประกันภัยและกลุ่มมาบุญครอง "แค่เริ่มก้าว..ความสำเร็จก็เริ่มใกล้..ร่วมจับมือไปกับเรา TM Broker "