ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

คุณสายัณห์ รัศมีจันทร์

คุณสายัณห์ รัศมีจันทร์

คุณสายัณห์ รัศมีจันทร์

ตำแหน่งผู้อำนวยการภาค

" ส่วนผมนั้นมองว่า TM Broker มีความมั่นคงและมาตรฐานมากกว่า โบรคเกอร์ทั่วไป อย่างน้อยก็ เห็นชัดเจนก็เป็นบริษัทในกลุ่มทุนธนชาต สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ และทีมงาน Support เจ้าหน้าที่ดูแลฝ่ายขายดีมาก ถ้าคุณสามารถขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการภาค คุณจะมีอนาคตกับธุรกิจนี้อย่างมั่นคงครับ "