ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

คุณจีระพัฒน์ พึ่งพระพร

คุณจีระพัฒน์ พึ่งพระพร

คุณจีระพัฒน์ พึ่งพระพร

ตำแหน่งผู้อำนวยการภาค

" ความประทับใจและประสบการณ์การทำงาน กับ บริษัท TM Broker มาเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับ TM และมีโอกาสได้เข้าประชุมร่วมฟังนโยบายการตลาดในระบบสายงานนายหน้า ซึ่งในขณะนั้นมีนายหน้าไม่กี่ท่าน เพียงระยะเวลา 2 ปี TM เติบโตอย่างมาก และเติบโตพร้อมกับการขยายงานของนายหน้าอย่างเป็นระบบ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับนายหน้าและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับลูกค้าซึ่ง TM ให้ความสำคัญอย่างมาก และที่สำคัญอย่างยิ่ง TM ดูแลพวกเรา แบบครอบครัว วันนี้ผมทำงานอย่างมั่นใจกับ TM Broker และพร้อมที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ และเติบโตวันนี้อยู่ที่เราตัดสินใจเลือก 'ถูกที่ ถูกเวลา และถูกบริษัท' ขอบคุณสำหรับโอกาสดี ที่ TM มีให้ครับ "