ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

คุณรัตนา ไชยวรรณา

คุณรัตนา ไชยวรรณา

คุณรัตนา ไชยวรรณา

นายหน้าดีเด่นประเภทโครงสร้างบริหารทีม

Highest Achievement 2020
ประเภทโครงสร้างบริหารทีม ยอดขายภายใต้สายงานสูงสุด

" 'เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่' จะสำเร็จได้ 'ต้องลงมือทำจริงเท่านั้น' "