ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

คุณเอกชล เพ็งศรี

คุณเอกชล  เพ็งศรี

คุณเอกชล เพ็งศรี

นายหน้าดีเด่นประเภทโครงสร้างบริหารทีม

Highest Achievement 2020
ประเภทโครงสร้างบริหารทีม ยอดขายสูงสุด

Rising Star Award 2020
Top Sale Performance ยอดขายประกันรถยนต์ 2+ สูงสุด


" 'ยอดขายสำคัญ' แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าเราจะดูแลลูกค้ายังไงให้อยู่กับเราทุกปี "