ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

คุณกานต์สุรีย์ สิทธิเวชเกียรติ

คุณกานต์สุรีย์  สิทธิเวชเกียรติ

คุณกานต์สุรีย์ สิทธิเวชเกียรติ

นายหน้าดีเด่นประเภทนายหน้าทั่วไป (บุคคลทั่วไป)

Highest Achievement
ประเภทนายหน้าทั่วไป (บุคคลทั่วไป) ยอดขายสูงสุด อันดับ 1

" อาชีพขายประกันเป็นอาชีพที่มีความท้าทาย เพราะเราขายกระดาษ ขายความจริงใจ พี่เริ่มขายประกันภัยเมื่อประมาณปี 2546 ตอนนั้นเราเป็นนายหน้าที่ไม่มีใครรู้จัก แต่ด้วยความมุ่งมั่น ความพยายาม บวกกับความจริงใจ และ ประสบการณ์ ทำให้นายหน้าเล็กๆอย่างพี่ สามารถเป็นที่ยอมรับของ TM Broker ความมั่นคงและมีคุณธรรมของ TM Broker ทำให้พี่ขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ "