ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

คุณพรรณี ทวีลาภศิริกุล

คุณพรรณี ทวีลาภศิริกุล

คุณพรรณี ทวีลาภศิริกุล

นายหน้าดีเด่นประเภทนายหน้าทั่วไป (คู่ค้าทางธุรกิจ)

Highest Achievement 2020
ประเภทนายหน้าทั่วไป (คู่ค้าทางธุรกิจ) ยอดขายสูงสุด อันดับ 2

" พี่เป็นคนทำอะไรจริงจัง รู้อะไรต้องขอให้รู้จริงในเรื่องนั้น และตั้งใจทำให้ดีที่สุด ถึงจะเป็นก้าวเล็กๆ แต่ค่อยก้าวไปเรื่อยๆ ก็ต้องประสบความสำเร็จได้ "