ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

TM Advisor Club “ ประกาศการขึ้นตำแหน่งและมอบประกาศนียบัตร”

26/6/2563

TM Advisor Club “ ประกาศการขึ้นตำแหน่งและมอบประกาศนียบัตร”

บริษัท ทีเอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด จัดงานประกาศการขึ้นตำแหน่งและมอบประกาศนียบัตรให้กับนายหน้า TM Broker กลุ่มบริหารโครงสร้างทีม (MLM) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ตึก MBK Life ถนนราชดำริ