ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

เสวนาเทคนิคการขายให้ประสบความสำเร็จ

24/6/2563

เสวนาเทคนิคการขายให้ประสบความสำเร็จ

จัดงานเสวนา ณ โรงแรมหนัง SF World Cinema Central Word โดยภายในงานได้มีการรวบรวมสมาชิกจาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารโครงสร้างทีม (MLM) /กลุ่มนายหน้าทั่วไป/กลุ่มอู่ในเครือธนชาต ที่ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการขายมาร่วมแชร์ประสบการณ์เทคนิคการขาย ให้ท่านสมาชิกได้นำความรู้ เทคนิคต่างๆไปต่อยอดในการสร้างยอดขายต่อไป