ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศการขึ้นตำแหน่งและมอบประกาศนียบัตร

24/6/2563

ประกาศการขึ้นตำแหน่งและมอบประกาศนียบัตร

จัดงานประกาศการขึ้นตำแหน่งและมอบประกาศนียบัตรให้กับนายหน้า กลุ่มบริหารโครงสร้างทีม (MLM) ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี