ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

การพัฒนาบุคลิกภาพ

24/6/2563

การพัฒนาบุคลิกภาพ

จัดงานอบรมหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยภายในงานได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆทั้ง การแต่งตัว การแต่งหน้า มาช่วยเสริมความมั่นใจ สร้างความประทับใจให้กับนายหน้าในการเข้าพบลูกค้า ณ โรงแรมเอเชีย ถนนราชเทวี