ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

บรรยากาศการจัดอบรมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต

24/6/2563

บรรยากาศการจัดอบรมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต

บริษัท ทีเอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด จัดอบรมผลิภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต  เพื่อให้สมาชิกทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแจ้งงาน สิทธิประโยชน์ต่างๆของการเป็นสมาชิกของ TM Broker และเรายังได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัทประกันภัยคู่ค้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบเจาะลึก ให้นายหน้านำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปส่งต่อให้กับลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งใน “TM Advisor School” โครงการที่จะพัฒนาศักยภาพของสมาชิกฯให้พร้อมสำหรับการเป็นนักขายมืออาชีพวินาศภัยและประกันชีวิต