ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

บรรยากาศการจัดอบรมติวเนื้อหาและข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย/ นายหน้าประกันชีวิต

24/6/2563

บรรยากาศการจัดอบรมติวเนื้อหาและข้อสอบนายหน้าประกันวินาศภัย/ นายหน้าประกันชีวิต

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด  จัดอบรมติวเนื้อหาและข้อสอบ เพื่อให้สมาชิกของ TM Broker นำความรู้ที่ได้ไปสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย รวมทั้งมีการจัดอบรมหลักสูตรต่ออายุฯ/หลักสูตรอบรมขอรับบัตรฯ ซึ่งเป็นหนึ่งใน “TM Advisor School”โครงการที่จะพัฒนาศักยภาพของสมาชิกฯให้พร้อมสำหรับการเป็นนักขายมืออาชีพประกันชีวิตและประกันวินาศภัย