ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุม SD สัญจร จังหวัดสุพรรณบุรี

16/7/2563

ประชุม SD สัญจร จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จัดประชุมนายหน้า ระดับ ผู้อำนวยการภาค และ ผู้อำนวยการ ณ ร้านอาหารนพรัตน์ จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งผลประกอบการ อัพเดทข่าวสาร โปรโมชั่น การใช้งานเว็บไซต์ และเยี่ยมชมสถานรับตรวจสภาพรถ ของ ผอ.ภาค คุณกฤศชณะรัตน เผ่าพงษ์จันทร์