ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

เจาะลึกความคุ้มครอง พ.ร.บ. และ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ธนชาตประกันภัย

18/9/2563

เจาะลึกความคุ้มครอง พ.ร.บ. และ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ธนชาตประกันภัย

ในวันที่ 18 กันยายน 2563 บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ และ ธนชาตประกันภัย จัดงาน อบรมเจาะลึกความคุ้มครอง พ.ร.บ. และ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ธนชาตประกันภัย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากธนชาตประกันภัย อ.ตุ๋ย กิตติศักดิ์ มัททวีวงศ์ ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ รัชดา เป็นการเจาะลึกเนื้อหาลงลึกกว่ารอบที่แล้วจากการบรรยายออนไลน์ในช่วงโควิด-19