ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ คุณชนิตา ขยันตรวจ กับรางวัล "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ"

1/12/2563

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ คุณชนิตา ขยันตรวจ กับรางวัล "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ"

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ครบรอบ 12 ปีของการสถาปนามูลนิธิในวันที่ 19 ตุลาคม 2563
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ในฐานะ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และภายในงานมีการมอบรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020"
และ "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2020"
และเนื่องในงานวันนี้ คุณชนิตา ขยันตรวจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ" 
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสนี้ด้วยนะคะ