ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จังหวัดนครปฐม

10/10/2563

อบรมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จังหวัดนครปฐม

มื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรมแรมเวล จังหวัดนครปฐม บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ ร่วมมือ กับ ผอ.ภาค คุณพรชัย จัดอบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิต มีการแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ TM Broker และมีกิจกรรมพิเศษกิจกรรมชิงของรางวัลและเทคนิคการขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดย วิทยากรพิเศษร่วมบรรยาย