ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เอ็ม บี เค ไลฟ์ และ เจาะลึกความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

17/10/2563

อบรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เอ็ม บี เค ไลฟ์ และ เจาะลึกความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมชั้น 3 ตึกพาราไดซ์ เพลส  
เวลา 9.30 - 12.00 น.
TM ร่วมกับ MBK LIFE จัดอบรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต MBK LIFE โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการขายและการฝึกอบรมด้านประกันชีวิตรับเชิญจากภายนอก
มาช่วยแนะนำเทคนิคการขายในด้านต่างๆภายในงานมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่มทดลองเปิด-ปิด การขาย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมได้เลือกผลิตภัณฑ์ของ MBK LIFE และดึงจุดเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์มานำเสนอขายให้ลูกค้า พร้อมทั้งวิทยากรเสนอแนะจุดแข็ง และสิ่งที่ผู้นำเสนอการขายต้องเพิ่มเติมเพื่อทำให้สามารถปิดการขายประกันชีวิตได้ และในช่วงท้ายวิทยากรได้แนะนำเทคนิคการสร้างทีมขายประกันชีวิต

เวลา 13.00-17.00 น.
TM ร่วมกับ ธนชาตประกันภัย จัดอบรมเจาะลึกความคุ้มครองประกันชีวิตภาคสมัครใจ ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่จัดไป โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษจากทางธนชาตประกันภัย
อ.ตุ๋ย กิตติศักดิ์ ซึ่งมาให้ความรู้แบบเจาะลึกถึงความคุ้มครองของประกันภัยประเภท ป.1,ป.2,ป.3 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งในช่วงท้ายวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถถามคำถาม หรือปรึกษาความคุ้มครอง การรับประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ