ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

สัมมนา รอบพิเศษ ผู้นำพบผู้นำ TM BROKER รอบสุดท้าย ของปี จังหวัดระยอง

7/11/2563

สัมมนา รอบพิเศษ ผู้นำพบผู้นำ TM BROKER รอบสุดท้าย ของปี จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2563 
TM Broker ร่วมกับผู้อำนวยการภาค จังหวัดระยอง คุณธัญดา คุณาวัฒนสิน,คุณรัศมี พรหมกัลป์,คุณธีระ แต้มเรืองอิฐ 
จัดงานเสวนาพบผู้บริหาร ทีมงาน และแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต