ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย By TM Broker จ.สุพรรณบุรี

4/12/2563

อบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย By TM Broker จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

TM Broker ร่วมกับผู้อำนวยการภาค คุณกฤศชนะรัตน เผ่าพงษ์จันทร์จัดอบรมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต
มีนายหน้าในจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงเข้าร่วมอบรมผลิตภัณฑ์ โดยในงานนี้มีวิทยากรพิเศษจากทางธนชาตประกันภัยและ MBK LIFE 
เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แบบเจาะลึกความคุ้มครองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง