ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ต่อ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

1/12/2563

อบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ต่อ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จัดอบรมหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ต่อ 1 ณ ห้องประชุม ที ลีสซิ่ง ชั้น 3 อาคาร Paradise Place ให้กับนายหน้า ที เอ็ม โบรคเกอร์ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ประกันภัย เพิ่มเติม ภายในหลักสูตรมีกิจกรรมให้ร่วมมากมาย