ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมเนื้อหาเพื่อสอบความรู้ ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศ วันที่ 19 ธันวาคม 2563

19/12/2563

อบรมเนื้อหาเพื่อสอบความรู้ ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศ วันที่ 19 ธันวาคม 2563

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด  อบรมเนื้อหาเพื่อสอบความรู้ประกันวินาศภัย ให้สมาชิกของ TM Broker นำความรู้ที่ได้ไปสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นหนึ่งใน “TM Advisor School”โครงการที่จะพัฒนาศักยภาพของสมาชิกฯให้พร้อมสำหรับการเป็นนักขายมืออาชีพประกันชีวิตและประกันวินาศภัย