ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมออนไลน์ สินเชื่อรถยนต์ "เงินติดล้อ"

16/1/2564

อบรมออนไลน์ สินเชื่อรถยนต์ "เงินติดล้อ"

ที เอ็ม โบรคเกอร์ ตอนรับปีวัว ด้วย กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถ "เงินติดล้อ" ในการอบรมผลิตภัณฑ์รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันที่ื16 มกราคม 2564 โดยวิทยากรจากเงินติดล้อร่วมบรรยาย ซึ่งนายหน้าในความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในครั้งนี้มากกว่าร้อยคน