ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมการใช้งาน Website TM Broker

15/2/2564

อบรมการใช้งาน Website TM Broker

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จัดอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้งาน Website TM ขั้นตอนการสมัครนายหน้าผ่าน Website โดยวิทยากรจาก ที เอ็ม โบรคเกอร์ ฝ่ายสรรหาและฝึกอบรม