ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนายหน้าระดับ ผู้จัดการ

19/2/2564

อบรมออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนายหน้าระดับ ผู้จัดการ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อก้าวสู่ตำแหน่ง ผอ. ผอ.ภาค Focusกลุ่ม MLM  “ตำแหน่งผู้จัดการ”
หัวข้อในการอบรมเรียนรู้
-แผนการกระตุ้นการขาย
-การบริหารโครงสร้างทีม
-การใช้งาน TM Website
-ผลประโยชน์
-โปรโมชั่นท่องเที่ยว
-ผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่าน TM Broker ปี 2021
โดยมีการแนะนำ TM Broker