ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออนไลน์ MBK LIFE

20/2/2564

อบรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออนไลน์ MBK LIFE

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายสรรหาและฝึกอบรม บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ ร่วมกับ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์
จัดอบรมรูปแบบออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต MBK LIFE "Smart Saving/MBK TERM/Life Plus9024"
โดยวิทยากรจาก MBK LIFE