ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต

30/1/2564

อบรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ฝ่ายสรรหาและฝึกอบรม บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ ร่วมกับ กรุงเทพประกันชีวิต
จัดอบรมรูปแบบออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต โดยมีการแนะผลิตภัณฑ์ "สะสมทรัพย์ กรุงเทพ 185 , อุ่นใจโรคร้าย"
โดยวิทยากรจาก กรุงเทพประกันชีวิต