ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ต่อปีที่ 1,2,3 ประจำปี 2564/1

29/3/2564

อบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ต่อปีที่ 1,2,3 ประจำปี 2564/1

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จัดการอบรมต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ต่อปีที่ 1,2,3 ประจำปี 2564/1 ณ ห้องประชุมอาคารพาราไดซ์ เพลส ชั้น 3 การอบรมต่ออายุครั้งนี้ทางด้านวิทยากรได้มีการอัพเดทเงื่อนไข และ ข้อมูล ในเรื่องประกันภัยต่างๆ พ.ร.บ. ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเป๋็นอย่างมาก