ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ปัจจุบันรถยนต์ถือเป็นพาหนะที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการใช้เพื่ออำนวยการสะดวกในการเดินทาง และสิ่งที่ควบคู่กันคือ การประกันรถยนต์ ถือเป็นประกันที่ช่วยให้ความคุ้มครองต่อตัวทรัพย์สินของและตัวรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมไปถึงชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งประกันรถยนต์ ก็มีหลากหลายประเภทและมีความคุ้มครองที่ต่างกันไป แล้วประกันรถยนต์แต่ละประเภทคุ้มครองอะไรบ้าง และมีความจำเป็นต่อผู้ขับขี่มากน้อยขนาดไหน มาดูกันว่ามีประเภทอะไรบ้าง