ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์

เป็นประกันที่มุ่งเน้นคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ทำธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออกสินค้า อันเกิดความรับผิดตามกฎหมาย เนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และส่งผลให้เกิดความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี หากทำให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากการบริโภคหรือใช้สินค้านั้น ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์จะเข้ามาช่วยทางเจ้าของธุรกิจ

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510