ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยติดตั้งเครื่องจักร

การประกันภัยนี้ครอบคลุมถึงการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้าต่างๆ เหมาะกับผู้รับเหมางานติดตั้งเครื่องจักร ขณะติดตั้ง ทั้งในโรงงาน และสถานที่ก่อสร้าง อันมีผลมาจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ระเบิด ฯลฯ

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510