ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยเครื่องมือในการก่อสร้าง

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างได้รับการออกแบบเพื่อให้ความคุ้มครองสำหรับทุกสถานการณ์ และจะช่วยปกป้องผู้รับเหมาจากการสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ อันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อันเกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยลม พายุ การระเบิด การชนกัน พลิกคว่ำ ตกราง รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย