ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล

ปัจจุบันประกันสุขภาพมีความจำเป็นมาก เนื่องจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร มลพิษ สภาพแวดล้อม ทำให้ต้องเข้ารับการักษาในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยซึ่งมีความคุ้มครองของหลักๆดังนี้ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป คุ้มครองค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล ค่าพยาบาล และรถพยาบาลฉุกเฉิน คุ้มครองค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่า X-ray ค่าตรวจทางชีวเคมี คุ้มครองค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ คุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแรก นอกเหนือจากให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็นคนไข้ในแล้ว (In-Patient) กรมธรรม์ยังสามารถขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (Out-Patient) ได้อีกด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรักษาโรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด ปวดหัว ปวดท้อง เป็นต้น