ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยโรคมะเร็ง

การประกันภัยโรคมะเร็ง เป็นแบบการประกันภัยที่ออกแบบมาคุ้มครองเฉพาะโรค คือ โรคมะเร็ง โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ทันทีที่แพทย์ตรวจพบโรคมะเร็งที่เกิดกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถนำเงินจำนวนนั้นมาเป็นค่าเยียวยารักษาได้ ประเภทของโรคมะเร็งที่คุ้มครองในกรมธรรม์จะหลากหลายไม่เหมือนกันแล้วแต่แผนของแต่ละบริษัทประกันภัย


หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510