ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยการเดินทางกลุ่ม

ปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเดินทางเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ หรือไปกับครอบครัว อาจเกิดความเสี่ยงต่างๆหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ การประกันภัยเดินทางแบบกลุ่มเป็นประกันให้ความคุ้มครองที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ พยาบาล ผ่าตัด ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย รวมไปถึงการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระหรือทรัพย์สินส่วนตัว,  บางครั้งบริษัทประกันภัยอาจขยายความคุ้มครองพิเศษให้ เช่น บริการความช่วยเหลือระหว่างเดินทาง 24 ชั่วโมง,การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน, ในกรณีเสียชีวิต มีค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนา, คุ้มครองท่านต่อความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510