ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยการขนส่งทางทะเล

การประกันภัยการขนส่งทางทะเล  ถือเป็นประกันประเภทที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าหรือผู้ส่งออกในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งกรมธรรม์จะคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าที่ขนส่งจากภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยลมพายุ เรือชนกัน เรือเกยตื้น เรือชนหินโสโครก หรือการโจรกรรม ฯลฯ ในระหว่างการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดย เรือเดินทะเล, เครื่องบิน, รถยนต์, รถไฟ

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510