ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ

เป็นการประกันภัยที่มีคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สิน จากความสูญเสียหรือเสียหายในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศยาน โดยยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งคือ รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ, รถเทรลเลอร์ เรือฉลอม เรือโป๊ะและ เครื่องบินพาณิชย์

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510