ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในขณะที่ออกรอบ ซ้อม หรือฝึกหัดเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟ สาธารณะใดๆ ในประเทศไทย โดยให้คุ้มครองหลักๆแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 1. อุบัติเหตุต่อตัวผู้เอาประกันภัยเอง (การเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวร หรือชั่วคราว, ค่าักษาพยาบาล) 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย อันเนื่องมาจากผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมก๊วน, นักกอล์ฟอื่นๆ, แค้ดดี้, รถยนต์ผู้อื่นที่รับความเสียหายจากลูกกอล์ฟ, รถกอล์ฟ, เป็นต้น) 3. อุปกรณ์กอล์ฟของผู้เอาประกันภัย (โดยระบุวงเงินคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็น หัวไม้, เหล็ก, พัตเตอร์, เป็นต้น) 4. โฮล-อิน-วัน (เป็นรางวัลพิเศษโดยระบุวงเงินในการทำแต่ละครั้ง)

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510