ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ในประเทศไทยมีธุรกิจมากมาย อาทิ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ร้านค้า โกดัง ศูนย์การค้า โรงแรม  คอนโดมิเนียม หอพัก ฯลฯ ซึ่ง ธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ จากสาเหตุไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร น้ำท่วม โจรกรรม ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและส่งผลไปถึงธุรกิจต้องหยุดชะงัก ดังนั้น การทำประกันภัยคือวิธีการกระจายความเสี่ยงต่อธุรกิจของท่านได้