ตารางอบรม
ตารางอบรม

Training Online

Latest Training Online

30/06/2565

ผลิตภัณฑ์ ธนชาต พลัส

29/06/2565

เงินติดล้อ

29/06/2565

ผลิตภัณฑ์ฟิลลิปประกันชีวิต

29/06/2565

ผลิตภัณฑ์ ธนชาตประกันภัย

29/06/2565

อบรมผลิตภัณฑ์ ttb home loan

04/03/2565

การใช้งานเว็บไซต์ TM หัวข้อ การคำนวณเบี้ย/เปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ การออกใบเสนอราคา การตรวจสอบกรมธรรม ตรวจสอบรายงานต่ออายุ

17/02/2565

การใช้งานเว็บไซต์ TM หัวข้อ ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก การจองอบรม การใช้งาน Qr Code&Link เพื่อสร้างทีมงาน

09/02/2564

วีดีโอประกอบการบรรยาย ผลิตภัณฑ์ กรุงเทพประกันชีวิต

29/06/2563

VDO บรรยายเนื้อหาการสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิิต ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom วันที่ 18/4/63 โดย วิทยากรจาก กรุงเทพประกันชีวิต

14/04/2563

วิชาจรรยาบรรณประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยฯ

14/04/2563

หลักการประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

14/04/2563

วิชาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาพ.ร.บ.

14/04/2563

ประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด