ตารางอบรม
ตารางอบรม

Training Online

Latest Training Online

09/02/2564

วีดีโอประกอบการบรรยาย ผลิตภัณฑ์ กรุงเทพประกันชีวิต

29/06/2563

VDO บรรยายเนื้อหาการสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิิต ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom วันที่ 18/4/63 โดย วิทยากรจาก กรุงเทพประกันชีวิต

14/04/2563

วิชาจรรยาบรรณประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยฯ

14/04/2563

หลักการประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

14/04/2563

วิชาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

14/04/2563

วิชาพ.ร.บ.

14/04/2563

ประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด